Tietoa sukuseurastamme

 Antti ja Hilma Isohannin sukuseura ry

Sukuseuran perustamiskokous Kannuksessa 30.10.2021
Yhdistys rekisteröity: 09.11.2021, Patentti- ja rekisterihallitus 
Y-tunnus: 3245567-5.  Kotipaikka on Kannus.
Postiosoite: c/o Mikko Isohanni Hakkuritie 8,  90800 OULU
Matkapuhelin: 0400581129,  Sähköposti: mikko.i.isohanni@gmail.com                                                                                     Jäsensivujen Arkisto-osuudesta löytyy jäsenille tietoa ja asiapapereita suvusta ja sukuseurasta.                                                                                    

 Sukumme on jo kautta aikojen kokoontunut yhteen runsain joukoin erilaisiin perhe- ja muihin juhliin. 

Järjestimme ensimmäisen ison sukujuhlan vuonna 1995 Kannuksen seurakuntatalolla ja                                         tapaamiset ovat jatkuneet vuosien saatossa. 

Sukumme viimeinen kokoontuminen ja sukujuhla oli  Kannuksessa 30.7.2022. Siihen osallistui noin 120 henkilöä.

Perustimme sukuseuramme virallisesti 30.10.2021 Kannuksessa pidetyssä kokouksessa. 

Patentti- ja rekisterihallitus rekisteröi yhdistyksen ja hyväksyi seuramme säännöt 9.11.2021. 

Seuramme talous on vakaalla pohjalla, kiitos vuonna 1967 perustetun mv. Antti Isohannin rahaston.


Seuran hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yksi jäsen jokaisesta viidestä sukuhaarasta ja varajäseniä 1-2 jokaisesta sukuhaarasta. 

Eetun sukuhaara: Petri Isohanni ja      1. varajäsen Maria Viitasalo           2. varajäsen Samuli Isohanni                                    

Svanten sukuhaara: Kristiina Posio ja 1. varajäsen Ari Isohanni                 2. varajäsen Janne Isohanni                                         

Väinön sukuhaara: Kreettastiina Isohanni-Niiranen ja   varajäsen Outi Elo                                                                                    

Aunen sukuhaara: Tom Huhta ja                                           varajäsen Eeva Huhta                                                                                                        

Martin sukuhaara: Mikko Isohanni ja                                  varajäsen Tiina Isohanni.

Hallituksen puheenjohtaja Mikko Isohanni ja varapuheenjohtaja Petri Isohanni.  Sihteeri Kristiina Posio ja rahastonhoitaja Petri Isohanni         

Hallituksen toimikausi on kolme kalenterivuotta eli päättyy 31.12.2024.

                        

Seuran tarkoituksena on edistää, kehittää ja tukea suvun sukututkimusta, perinteiden vaalimista, edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa, keskinäistä kanssakäymistä ja sukutapaamisten järjestämistä sekä keskipohjalaista kotiseututyötä.                                                                                                                                                                 

Seura kannustaa Kannuksessa maatalouden ja eläintenhoidon aloilla  nuoria ja aikuisia opiskelijoita sekä myös muualla vastaavilla aloilla perustutkintoa suorittavia kannuslaisia opiskelijoita tehokkaaseen työskentelyyn rahastosta jaettavien stipendien avulla.

Rahastosta jaetaan stipendejä tasapuolisesti myös muilla aloilla opiskeleville suvun jäsenille kannustuksena opiskeluun ja tehokkaaseen työskentelyyn.                                                                                                                                                                              

Yhdistyksen kannattajajäseniksi voidaan ottaa henkilöitä sekä oikeuskelpoisia yhdistyksiä ja muita oikeushenkilöitä ja yhteisöjä, jotka haluava henkisesti, taloudellisesti tai toiminnallaan tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintamuotoja.