PIETILTÄ JA KRANNISTA - HANNIN SUVUN PERINNEKIRJA

Kannuksen Mutkalammin kylään kuuluvat Pietin tilat ovat vuonna 2007 olleet saman suvun hallussa 330 vuotta. Siinä yksi syy tämän teoksen julkaisuun. Kirjan ensimmäinen osa kertoo asutuksen synnystä Hannille Kärkisojan varteen, vähän elinkeinojen kehittymisestä, työtavoista ja perinteistä, mutta ennen kaikkea suvun ihmisistä. Kirjaan on kerätty useilta suvun jäseniltä kertomuksia, tarinoita esivanhemmista ja muistoja lapsuudenaikaisista tapahtumista. Teos ei ole tieteellinen tutkielma, eivätkä kaikki tarinat välttämättä historiallisia totuuksia. Se sisältää kuitenkin muutamia tutkimusaineistoon perustuvia kirjoituksia, joiden tarkoitus on antaa lukijalle kuvauksia maaseutukylän rakentamisen historiasta ja talonpoikaisesta elämänmenosta 1800-luvulta 1960-luvulle. Erityisesti kirjan tarkoitus on kuitenkin kertoa niistä ihmisistä, joista puhuttua tai kirjattua tietoa oli saatavilla, tuoda tietoa heidän ajattelutavastaan, joistakin töistä, askareista sekä harrastuksista. Teos keskittyy lähinnä Matti Justuksen ja Iida Sofia Hannin neljän lapsen ja heidän lastensa kertomuksiin ja kokemuksiin, mutta myös muut sukulaiset, naapurit ja kylän monet persoonalliset ihmiset vilahtavat teksteissä silloin tällöin. Setäni Viljami Hannin kirjoittamia kuvauksia esivanhemmista olen täydentänyt kirjallisista lähteistä saatujen tietojen lisäksi myös kerrotuilla tarinoilla. Olen kirjannut sanontoja ja sananparsia, joita on kuultu tai kerrottu Kärkiskylällä. Niissä on käytetty aikansa murretta, niin hyvin kuin on taidettu. Kirjassa kerrotaan Hannin aarteesta, joka oli esi-isäni Matti Tuomaanpojan viholliselta piilottamia rahoja ja arvoesineitä. Aarteena haluaisin pitää myös syntymäkotini vintiltä "uudelleen" löytämääni vanerista matkalaukkua, joka sisälsi yli 200 lasinegatiivia 1930-1940-luvulta otetuista valokuvista. Ne olivat Viljami-sedän toimittaja-aikaisia otoksia Kannuksesta ja eri puolilta Keski-Pohjanmaata sekä kauempaakin. Näistä osa on kuvina mukana tässä kirjassa.

Kirjan toiseen osaan on laadittu pieni sukuluettelo. Lähtökohdaksi on otettu Pietiin perheineen muuttanut sukulainen ja kantaisä Lauri Jaakonpoika Hihnala, myöhemmin Hanni. Sukuluettelon rakenne etenee ns. jälkipolvitutkimuksena tauluittain, joista on helppo seurata sukupolvien muutoksia aina tähän päivään. Joitakin sukuhaaroja olen kirjannut lisäksi esipolvitietoina, ja niistä löytyy laajemmat tutkimukset muista varsinaisista sukukirjoista.

Toivon mukaan kirja tuo jälkipolville myös uutta tietoa esivanhemmista ja auttaa osaltaan ymmärtämään, kuinka tätä maata ja näitä seutuja on rakennettu vähitellen aikojen saatossa. Tämänkään päivän ihminen ei voi, eikä hänen tarvitse yrittää tehdä kaikkea omana aikanaan! Hoidetaan vain osamme tässä sukupolvien katkeamattomassa ketjussa. Kirjan eräänä tehtävänä on luoda siltaa sukulaisten välille, kenties saattaa jälkipolvet vaalimaan juuriamme ja yhteistä perintöämme. Se perintö on esivanhempiemme luoma yhteiskunta ja isänmaa, josta voimme olla aina ylpeitä missä sitten asummekin.

Kirja on julkaistu 2.11.2007, ja sitä on saatavissa Koivu ja Tähti - kirjakaupasta Kannuksesta ja tekijältä puh. 040-7711221 tai sähköposti eero.hanni(at)evl.fi.

Kannuksessa Lucian päivänä 2007

Eero Hanni